icon
icon
icon
icon
icon

"A jó tanítás interaktív, egyénileg vonja be a gyereket a folyamatba, s minden érzékére hat, vagyis megfelel a gyerek személyiségének"

/Malcolm Galdwell/

 

Malcolm Galdwell angol származású kanadai író, újságíró, szociológus szavai tükrözik azt a pedagógiai hitvallást, mellyel a Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény pedagógus közössége végzi mindennapi nevelő-oktató munkáját.

A tanulás hosszú, rögös útjára lépni az oviból elballagó gyermeknek hatalmas kaland és izgalom, a szülőnek felelősségteljes döntés, hiszen a kezdetek alapvetően maghatározzák a folytatást. Célunk, hogy a sikeres kezdéshez, és a még sikeresebb folytatáshoz hatékony és eredményes segítséget nyújtsunk tanulóinknak és szüleiknek ahhoz, hogy a képzés végére megtalálják gyermekeik számára a legmegfelelőbb középiskolát, a legmegfelelőbb indítást az életben való boldogulásuk feltételeként.

Hat tagintézményünk közül a négy általános iskolánkban közel 1600 diák, művészeti iskolánkban pedig 630 gyermek biztos és hozzáértő kezekben folytatja tanulmányait. Nevelő-oktató munkánk hatékonyságát növelik a Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat pszichológusai és gyógypedagógusai. Az általuk ellátott városi gyermekek száma megközelíti évenként a 3000-et.

Intézményünk pályázati tevékenysége fennállása óta egyre jelentősebb és eredményesebb. Az előző négy tanévben közel 165 millió forintot nyertünk kidolgozott programjainkra, melyek által mind tárgyi, mind szakmai feltételeink jelentősen javultak. A kompetencia-alapú oktatás, az idegennyelv- oktatás, a tehetséggondozás és az egészségnevelés magas színvonalának megvalósítását, pedagógusok továbbképzését, valamint új oktatást segítő és infokommunikációs eszközök, beszerzését tették lehetővé nyertes projektjeink. Elmondhatjuk, hogy segítségükkel már meg tudjuk teremteni a XXI. századi oktatáshoz szükséges követelményeket. Nagy hangsúlyt fektetünk a külső szakmai kapcsolatok építésére, melyet a pályázati projekteknek köszönhetően már számos európai országra is sikerült kiterjesztenünk.

A legtöbb szakértő manapság egyetért abban, hogy a tanulás megtanulása alapkövetelmény, hisz négy-ötévenként megkétszereződik az emberiség tudása. Ha lépést akarunk tartani a tudomány rohamos fejlődésével, törekednünk kell megtanítani gyermekeinket a lehető legteljesebb tudás megszerzésére, az információszerzés és feldolgozás képességére, felkészíteni őket az élethosszig tartó tanulás kompetenciáira. További célunk olyan használható tudás átadása, mellyel nem csak az iskola falai között, hanem elsősorban majd az életben is boldogulni fognak.

Az iskola a szellemi, lelki kibontakozás otthona, amely teret ad az értelmi és az erkölcsi gyarapodásnak, tudatosan tevékenykedik az egészséges testi fejlődés érdekében. Nem csupán oktatóbázis, amely információkat közöl a világról, hanem arra is felkészíti a tanulókat, hogy hogyan éljenek benne. Ennek biztosítéka a tevékenykedtetés, a tapasztalatszerzés, az élményt nyújtó, játékos módszerek, eszközök előtérbe helyezése.

Pedagógiai munkánk során a szellemi erők fejlesztése mellett tudatos jellemnevelésre, igényes testkultúra kialakítására törekszünk.

Sióréti Gabriella igazgató

játékváros

facebook
twitter

Közlemény általnos iskolai beiratásról >>>

tamop_3.1.4
epont
tamop
tamop
tamop
tamop